Исхрана

Студентски ресторан

Ресторан је савремено опремљен и има капацитета 140 места, а капацитет кухиње је око 900 оброка дневно.
Храна је изузетно квалитетна, разноврсна и свежа, припремана по највишим стандардима НАССР система.

Право на коришћење исхране по повлашћеним условима

Право на коришћење исхране по повлашћеним условима имају сви студенти који се финансирају из буџета Републике Србије, без обзира да ли користе услуге смештаја Установе.

Учешће у цени исхране

Студент – корисник услуга исхране учествује у цени исхране у износу 266 динара по дану, односно:

  • Доручак             56 динара
  • Ручак                  120 динара
  • Вечера               90 динара

Коришћење исхране по економској цени

Студенти који користе исхрану, и то студенти високошколских установа чији оснивач није Република Србија и студенти који сами финансирају своје студије право за коришћење услуга исхране остварују по економској цени, у складу са ценама смештаја у установама студентског стандарда утврђених решењем Министарства, и то:

  • Доручак              81 динара
  • Ручак                 175 динара
  • Вечера              145 динара