Hero Image

Јавне Набавке

Одлука о додели уговора о преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Преузми

Намирнице и остали прехрамбени производи број ЈНД 1/19

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора – партија 1
Одлука о додели уговора – партија 2
Одлука о додели уговора – партија 3
Одлука о додели уговора – партија 4
Одлука о додели уговора – партија 5
Одлука о додели уговора – партија 6
Одлука о додели уговора – партија 7
Одлука о додели уговора – партија 8
Одлука о додели уговора – партија 9
Обавештење о закљученом уговору – партија 1. -Свеже и замрзнуто месо
Обавештење о закљученом уговору – партија 2. -Месне прерађевине
Обавештење о закљученом уговору – партија 3. -Млеко и млечни производи
Обавештење о закљученом уговору – партија 4. -Хлеб и пецива
Обавештење о закљученом уговору – партија 5. -Бурек и пите
Обавештење о закљученом уговору – партија 6. -Смрзнута риба и производи од рибе
Обавештење о закљученом уговору – партија 7. -Јаја
Обавештење о закљученом уговору – партија 8. -Свеже воће и поврће
Обавештење о закљученом уговору – партија 9. -Остале намирнице широке потрошње