Смештај

Студентски дом Ужице

Трeнутни смeштajни кaпaцитeти Студентског дома су 272 места плус 2 места за студенте са инвалидитетом.

Структура соба

 • 5 једнокреветних соба
 • 2 једнокревенте собе за особе са инвалидитетом
 • 18 двокреветних соба
 • 77 трокреветних соба

Право на смештај

Право на смештај у Установу, имају:

 • студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија
 • који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена
 • чије се школовање финансира из буџета Републике Србије
 • који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

Учешће у ценама смештаја и исхране за студенте чије се школовање финансира из буџета РС:

Студент – корисник услуга смештаја учествује у цени смештаја у износу 2790 динара месечно.

Студенти учествују у цени оброка у износу:

 • Доручак 56 динара
 • Ручак 120 динара
 • Вечера 90 динара

Учешће у ценама смештаја и исхране за самофинансирајуће студенте:

Студент – корисник услуга смештаја учествује у цени смештаја у износу 10089 динара месечно.

Студенти учествују у цени оброка у износу:

 • Доручак 81 динара
 • Ручак 175 динара
 • Вечера 145 динара